Robotverseny 2016


2016 májusában a 3. féléves 'Beágyazott rendszerek és Mobil informatika specializációra' beiratkozott 19 hallgató között az 'Ipari rendszerek, mikrovezérlők programozása' tárgy félév végi beszámolójaként egy robotversenyt szerveztünk. A feladat viszonylag egyszerű volt, csupán el kellett jutni a folyosó túloldalára :) A helyzetet bonyolítandó különböző méretű és elhelyezkedésű akadályokat tettünk ki a rögtönzött pályára, melyeket a robotoknak detektálni kellett majd pedig kikerülni, mindeközben pedig az eredeti irány tartására kellett törekedniük.
A robot alapja egy Arduino Mega 2560 panel volt. Az akadálydetektálásra alkalmazhattak taktilis vagy infrareflexiós szenzort illetve ultrahangos távolságmérőt. A robot szerkezeti elemeit meg kellett tervezniük, illetve a kari FDM technológiás 3D nyomtatók segítségével ki kellett nyomtatniuk. Befoglaló mérete maximum A5 lap méret lehetett. A meghajtásról kettő darab áttételes kefés motor gondoskodott. A pozícióbecslésre MPU6050-es modult használhattak. A robotnak lehetősége volt induláskor autonóm vagy manuális kalibrációra, valamint alkalmazni lehetett kommunikációs modult (pl. bluetooth), melyet páran ki is használtak.
A versenyről egy rövid összeállítást készítettünk:

robotverseny